Öğrenme Çıktıları yaklaşımı

Yeterlilikler bir birey için "en değerli kaynak", bir topluluk, bir alan, bir ticari faaliyet olarak kabul edilir. İş yerinde yenilik süreci için önemli bir araçtır. Tasarım EC-AQUA öğrenme modelinde yetkinlik bazlı yaklaşım kullanılarak Ulusal ve Avrupa düzeyinde yapılmıştır. Ayrıca, bu tür bir yaklaşım sistem entegrasyonunu temel faktör olarak tanıtır ve sektöründe çeşitli mesleki eğitim ve öğretim sistemleri tarafından sunulan hizmetlerin şeffaflık ve transfer niteliğini artırır. Bu bağlamda EC-AQUA yenilikçi içerik değerlendirmesi için tutarlı ve yapılandırılmış öğrenme süreci ve açık kriterler sağlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme çıktıları olarak düzenlenmiştir. İlgili Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi referans seviyesi (6 veya 7) her EC-AQUA mesleki profili için bir Öğrenme Yolu oluşturur. Formül, öğrenme yolları, tam iş atamaları, iş süreçleri, iş alanları, eylem alanları veya belirli meslek tipik yetkinlik alanları, öğrenme hedefleri temelinde inşa edilir. EC-AQUA öğrenme bağlamında elde edilen öğrenme çıktılarını doğrulamak ve tanıtmak amacıyla, puanlar ilgili ECVET puanları üzerinden verilmektedir.Parantez içinde belirtilen ECVET puanları, (örneğin AK: 8), tanımlanan yeterlilik bazında ölçülen sonuçlara ve öğrenme birimine göre göreli "değer" olarak uygun bulunarak verilmiştir.

Öğrenme yolları/Kısa yoğun kurslar

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Ddisclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright