EQF 5 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

EQF 5 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

Bilgi

 

Yetenekler

Yetkinlik

EQF bağlamında, bilgi teorik ve / veya fiili olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetenekler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içeren) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik açısından açıklanmıştır.

  • Iş ya da bir çalışma alanı içerisinde bukapsamlı, özel, gerçek veteorik bilgiyi bir farkındalık içinde uygulamak.
  •  Kapsamlı bir dizi soyut sorunlara yaratıcı çözümlergeliştirmek için gereklibilişselve pratik becerilere sahip olmak.
  • Öngörülemeyen bir değişiklik olduğu zaman iş veya çalışma faaliyetlerinde yönetim ve denetim yapabilme yetisi.
  • Kendinin ve başkalarının performansını gözden geçirmek ve geliştirmek.

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright