EQF 7 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

EQF 7 seviyesi ile ilgili öğrenme hedefleri

Bilgi

 

Yetenekler

Yetkinlik

EQF bağlamında, bilgi teorik ve / veya fiili olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetenekler, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içeren) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, alet ve araçların kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik açısından açıklanmıştır.

  • Son derece özel bilgi, bazıları özgün düşünceve/veya araştırmaiçin temel olarak, iş ya dabir çalışmaalanında ön planda yer alan bilgilerdir.

  • Bir alanda ve farklı alanların arasındaki arayüzde bilgilerden vekonulardan eleştirel anlamda  farkındalığın olması.

  •  Yeni bilgi ve prosedürlerigeliştirmek vefarklı alanlardanbilgi entegre etmek için araştırma ve/ veyayenilikçi alandaözel problemleri çözme becerisi.
  • Karmaşık iş veya çalışmaları, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren işleri idare etmek ve denetleyebilmek.
  • Mesleki bilgi ve uygulamaya katkıda bulunma sorumluluğunu almak ve/veya çalışan ekibin stratejik performansını  gözden geçirmek.

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Disclaimer

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Copyright