Къде да учим:

Да учим онлайн

training-portal-small

"EC-AQUA електронен портал за обучение" включва изграждането и поддържането на специален уеб сайт на проекта, имащ за цел:

  • да предоставя обща информация за проекта;
  • да създаде онлайн система за повишаване на квалификацията и придобиване на знания;
  • да служи като база данни и инструмент за обмен на информация;
  • да позволява разпространението на опит и идеи в рамките на и извън проекта;
  • да гарантира устойчиво развитие на проекта и след приключване на проектните действия чрез разпространяване и използване на неговите резултати.

EC-AQUA

  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua
  • EC-Aqua

Who we are

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright